Biuro rachunkowe Krotoszyn
Dołącz do grona zadowolonych klientów biura rachunkowego Maison. Zadbamy o bezpieczeństwo finansowe Twojej firmy.

Ryczałt

 • ewidencjonowanie wartości przychodu dla poszczególnych stawek ryczałtowych,
 • sprawdzanie dokumentów źródłowych pod względem formalnym i rachunkowym,
 • prowadzenie wykazu środków trwałych,
 • przygotowanie miesięcznych / kwartalnych rozliczeń z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • przygotowanie i złożenie drogą elektroniczną miesięcznych / kwartalnych deklaracji VAT,
 • sporządzanie i złożenie elektronicznie zeznania rocznego PIT-28.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w księgach podatkowych (przychody i koszty),
 • sprawdzanie dokumentów źródłowych pod względem formalnym i rachunkowym,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpowiednich odpisów amortyzacyjnych,
 • sporządzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów
 • przygotowanie miesięcznych / kwartalnych rozliczeń z tytułu zaliczki na podatek dochodowy,
 • przygotowanie miesięcznych / kwartalnych deklaracji VAT,
 • sporządzanie i złożenie elektronicznie zeznania rocznego na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi (PIT-36, PIT-36L).

Księgi rachunkowe

 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
 • utworzenie zakładowego planu kont,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpowiednich odpisów amortyzacyjnych,
 • uzgadnianie sald zobowiązań i należności,
 • przygotowanie miesięcznych / kwartalnych rozliczeń oraz przelewów z tytułu podatku dochodowego,
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • przygotowanie miesięcznych / kwartalnych deklaracji na podatek od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K),
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i  rachunkowym,
 • sporządzanie zeznania rocznego na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi  (PIT-36, PIT-36L, CIT-8),
 • sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat,
 • sporządzenie informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do  sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
 • sporządzenie sprawozdania finansowego z działalności firmy,
 • złożenie sprawozdania wraz z zeznaniem rocznym w urzędzie skarbowym.

Kadry i płace

 • sporządzanie umów o pracę,
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło),
 • ewidencjonowanie oraz rozliczanie nieobecności pracowników wraz ze związanymi z tymi nieobecnościami uprawnieniami (urlopy, zwolnienia chorobowe itp.),
 • wystawianie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu oraz wysokości otrzymywanego wynagrodzenia,
 • bieżąca rejestracja pracowników w ZUS oraz ich wyrejestrowywanie i dokonywanie niezbędnych zmian w dokumentacji,
 • ustalanie wymiaru urlopu dla poszczególnych pracowników,
 • obliczanie wynagrodzeń zgodnie z zasadami ustalonymi przez przepisy prawne i pracodawcę,
 • sporządzanie listy płac i raportów płacowych oraz rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych,
 • naliczanie wysokości zobowiązań publicznoprawnych związanych z wypłatą wynagrodzeń (ZUS, PIT),
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11).

Formularz kontaktowy

Informujemy, iż odpowiedź na Państwa pytanie zostanie udzielona przez firmę Maison Polska na podany adres e-mail. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Maison Polska dla celów udzielenia odpowiedzi. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania odpowiedzi. Administratorem danych jest firma Maison Polska.

Dane kontaktowe

Maison Polska - Biuro Rachunkowe


Adres siedziby:
Dąbrowa 69, 63-708 Rozdrażew

Telefon: +48 518 225 243

E-mail: br@maisonpolska.pl 

Godziny otwarcia: Pn - Pt 07:00 - 15:00